הצהרת נגישות

עודכן בתאריך 21/06/2023

א.ישי מחויבת הן ברמה החברתית והמוסרית והן ברמה החוקית לספק

שירות הולם לכלל אזרחי מדינת ישראל לרבות אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוקים ולתקנות נגישות.

התאמות נגישות בשירותי אינטרנט

באתר האינטרנט א.ישי בכתובת https://ishai.co.il/ בוצעו התאמות נגישות בהתאם להוראות תקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע״ג –2013 ועדכונה מתאריך ה-26.10.2017

ראוי לציין כי בשל אופיים הדינאמי של אתרי אינטרנט, דפדפנים, טכנולוגיות מסייעות לנגישות במערכות הפעלה ו/או במכשירי קצה שונים, ייתכן ובמקרים מסוימים לא תהייה תאימות מוחלטת עבור כל שילובי טכנולוגיות הסיוע, הדפדפנים ומכשירי הקצה. לפיכך, קיימת אפשרות של סטייה קלה מדרישות מסמך הנחיות 2.0 WCAG לרמה AA. לא כל סטייה מהתקן פירושה פגיעה ביכולתם של אנשים עם מוגבלות לגלוש באתר ו/או ביישום ו/או במסמך דיגיטלי.

ממונה נגישות

בשאלות הנוגעות לנגישות בשירותי אינטרנט, יש לפנות לנתלי שרון בכתובת הדוא"ל 

 Sb-shinus@shinua.co.il בפנייתכם, יש לתאר את קשיי הנגישות בהם אתם נתקלים, מערכת ההפעלה, הדפדפן והטכנולוגיה המסייעת בה הנכם משתמשים. אנו נבחן את פנייתכם מול גורמים מקצועיים ונחזור אליכם במענה ובמידת הצורך יבוצעו התאמות נגישות בכפוף להוראות תקנה 35 והתקנים הישראליים ו/או הבינלאומיים הרלוונטיים.

רכז נגישות

בשאלות הנוגעות לנגישות בממד הפיזי יש לפנות לנתלי 050-4404521

התאמות נגישות בממד הפיזי

בא.ישי (מתחם ש.ב. פתרונות שינוע) אנו מחויבים בשרות נגיש ובהתאמות נגישות באתר החברה לכלל האנשים.

מקום חנייה נגיש. 

רמפה בכניסה הבנויה בשיפוע ומתאימה לכיסאות גלגלים.

בברכה, צוות החברה.